CE oznaka usaglašenosti

CE znak nije oznaka kvaliteta, niti garancija da je proizvod visokog kvaliteta. CE znak postavljen na proizvodu označava da proizvod zadovoljava bitne zahteve u pogledu bezbednosti i zdravlja korisnika, zahteve zaštite imovine i zaštite životne sredine. CE znak, takođe, nije komercijalna oznaka, niti označava poreklo proizvoda.

 

Važno je naglasiti da jedan CE znak na proizvodu označava da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima, svih direktiva koje se primenjuju na taj proizvod.

 

Proizvođač samostalno postavlja CE znak na proizvod, ali tek posle okončanja postupka ocene usaglašenosti i izrade EC deklaracije o usaglašenosti, koja je osnovni dokument koji prati proizvod sa CE znakom na jedinstvenom tržištu. EC deklaracija u pozadini treba da ima kompletni tehnički fajl koji proizvodjač izradjuje samostalno ili uz stručnu pomoć konsultanta.

 

Za skoro 90% proizvoda, propisi o oznakama CE dozvoljavaju samostalnu sertifikaciju. Drugim rečima, proizvođači mogu sami da izvrše ocenu usaglašenosti s EU direktivama. Samo za nekoliko proizvoda potrebno je imati sertifikat od strane treće strane, a u ovu grupu proizvoda spadaju mašine sa otvorenim sečivima, banseci, testere i td...

Oznaka usaglašenosti CE usaglašavanje proizvoda

3A oznaka usaglašenosti

Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09) propisano je da proizvođač stavlja znak usaglašenosti na proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisom, ako je to utvrđeno tehničkim propisom.

 

Sa težnjom Srbije da postane članica Evropske unije, usledile su i obaveze prenošenja evropske regulative u domaće zakonodavstvo. Određeni broj evropskih direktiva Novog pristupa transponovano je i usvojeno kao srpski pravilnici sa obaveznom primenom. U skladu sa ovim pravilnicima, proizvođači u Srbiji su u obavezi da, od početka primene pravilnika, na svoje proizvode postave srpski znak usaglašenosti, nakon sprovedene procedure. Procedura je u velikoj meri ista kao i za postavljanje CE znaka, tako da se proizvođačima preporučuje istovremeno sprovođenje postupka dolaska do CE znaka i srpskog znaka usaglašenosti. Na ovaj način se štedi i vreme i novac.

 

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti utvrdio tzv. otvoreni pristup prema kome nadležno ministarstvo imenuje tela koja zadovolje propisane zahteve za vršenje poslova ocenjivanja usaglašenosti, na osnovu podnetog zahteva.

//vizantija037.rs/wp-content/uploads/2019/02/oznaka-usaglasenosti-3A-usaglasavanje-proizvoda.jpg
Scroll