IMPLEMENTACIJA STANDARDA

Danas se više nego ikada regionalna privreda okreće spoljnim tržištima – Evropska Unija predstavlja najbliže potencijalno tržište koje se sastoji od 500 miliona ljudi. Poslovanje na međunarodnom tržištu oslanja se na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta i garancije kvaliteta usluga i proizvoda.

Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima ISO standarda za korisnike znači da dobavljači mogu da baziraju razvoj svojih proizvoda i usluga na specifikacijama koje imaju široku prihvaćenost u njihovim sektorima, ili drugim rečima poslovni subjekti koji koriste međunarodne standarde mogu da se takmiče sa konkurentima na tržištima širom sveta.

 

KOJI STANDARD MI JE POTREBAN ?

Grupa menadžement sistema koju organizacije najčešće istovremeno uvode i sertifikuju uključuje sledeće:

 

ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom

Najpopularniji standard za poboljšanje kvaliteta na svetu, sa preko milion sertifikovanih organizacija u 180 zemalja širom sveta. Standard iz familije standarda 9000 koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) koji može da se koristi u svrhu ocenjivanja usaglašenosti. ISO 9001 takođe služi kao osnova za mnoge druge sektorske standarde

 

ISO 14001:2015  Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Osnovna namena je da se stalno poboljšava zaštita životne sredine.

 

OHSAS 18001:2007  Sistem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih

Međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. Ovaj standard pokriva sve pravilnike, sve obrasce, obuke, zaštitna sredstva I sve što moraju imati radnici u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

 

Celokupna organizacija treba da razume potrebe i očekivanja potrošača u vezi sa proizvodima, isporukom, cenom ili pouzdanošću i nastoji da održi trajne veze sa korisnicima proizvoda ili usluga, polazeći od analize rizika poslovanja u smislu kvaliteta, životne sredine i bezbednosti svojih zaposlenih i šire društvene zajednice.

Standardi za koje se sve više organizacija opredeljuje su :

 

EN ISO 3834  Sistem upravljanja kvalitetom u postupcima zavarivanja

Međunarodni standard kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala kreiran je od strane profesionalaca u zavarivanju sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

 

ISO 27001  Sistem upravljanja bezbednošću informacija

Uvodi se zaštite integriteta sopstvenih informacija, ali i radi obezbedjivanja sigurnosti trećih strana (dobavljača , kupaca i trećih lica). Ovaj standard donosi sistematski pristup za identifikovanje i borbu protiv čitavog niza potencijalnih rizika kojima su izložene organizacije.

 

ISO 26000 Standard društvene odgovornosti

Uvodi se kako bi promovisao održivi razvoj obezbeđujući uputstva koje organizacije mogu da slede kako bi promovisale angažovanje u društveno odgovornom ponašanju. Globalne organizacije se podstiču da izgrađuju svoje strategije društvene odgovornosti prema ISO 26000 standardu

SERTIFIKACIJA STANDARDA

Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda. Postupak se završava zvaničnom potvrdom – sertifikatom o usaglašenosti, i upisom imaoca sertifikata u relevantan registar.

Sertifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se revizijom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenih u standardu.

Sve što vam je potrebno kako biste usaglasili vaše poslovanje i dobili sertifikat za vašu organizaciju, a potom da taj sertifikat zadržite tokom svog poslovanja – mogu Vam pružiti priznate akreditovane sertifikacione firme u Srbiji sa kojima imamo jako dobru poslovnu saradnju, uz poštovanje klijenata i isplaniranih rokova realizacije.

Sertifikacione firme u Srbiji koje Vam možemo predložiti:

Imate zahtev za implementacijom / sertifikacijom standarda ?

Scroll